รับสมัครด่วน
May 3, 2021

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (GM IT)

pin locationLocation
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary icon80,000 - 100,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.วางแผนดำเนินการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 2.ควบคุมการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 3.จัดหา วิจัยและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายที่ทันสมัย 4.สร้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร 5.ส่งเสริมให้นำเครื่องมือด้านสารสนเทศมาใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 6.ให้คำแนะนำประเมินผลการลงทุนทาง IT ที่เหมาะสมกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงาน 7.วางแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบในเชิงบวก 8.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี-สารสนเทศ
  3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจเช่น บัญชีและโรงงาน
  4. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมเขียนโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงโปรแกรมที่ทำงานบนระบบ ERP Oracle
  5. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สรุป แก้ปัญหางานเชิงบูรณาการได้เป็นอย่างดี
  6. มีความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโปรแกรมประเภท Oracle
  7. มีความรอบรู้ในกฎข้อบังคับระเบียบประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  8. มีความรู้เกี่ยวกับกฎกลต., ตลาดหลักทรัพย์, และกฎหมาย ปปง.
  9. มีความคิดสร้างสรรค์,มีความอดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน,มีความกระตือรือร้น, ความทะเยอทะยาน
How to apply
- สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-15.00น. - ส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการสมัครงานมาที่ แผนกสรรหาและว่าจ้างบุคลากร ฝ่ายพัฒนาทุนมนุษย์และองค์การ - โทรติดต่อตามเบอร์ที่ระบุไว้ - สมัครผ่าน E-mail - สมัครผ่าน JobThai - สามารถกรอกข้อมูลประวัติผ่านลิ้งค์ คลิกที่นี่
Contacts
แผนกสรรหาและว่าจ้างบุคลากร
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
39 หมู่ 12 ถ.เพชรเกษม
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130
Tel. : 02-420-0027 ext.2303, 2304, 084-547-4411
Email : sammitrmnf_68@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.