Apr 9, 2021

ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิตอล

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
สรุปงานโดยย่อ - รับผิดชอบด้านการสื่อสารงานโฆษณาด้านออนไลน์ของศูนย์การค้า ทั้ง Website FB IG อื่นๆเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย - รับผิดชอบด้านการสื่อสารงานโฆษณาด้านออนไลน์ ในการวางแผนสื่ออื่นๆให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย - ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในการให้ข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับช่องทางการออนไลน์ให้แก่ทุก BU หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.จัดทำกลยุทธ์และแผนการตลาดในด้านการสื่อสารออนไลน์โดยมุ่งเน้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2. สำรวจคู่แข่ง ในการสร้างแผนงานและกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดช่องทางใหม่ๆทางออนไลน์ 3. ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 4. จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Power point และ Report Excel, Paper 5. ค้นหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มช่องทางการโฆษณาสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆและเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆให้มีความน่าสนใจแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น 6. Create content ให้น่าสนใจและสร้างความผูกพันธ์กับกับลูกค้ามีต่อศูนย์ยิ่งขึ้น และติดตามอย่างต่อเนื่อง 7. ควบคุมดูแลด้านการวางแผน และบริหารงานด้านการสื่อสารออนไลน์ : MBK Center , The Nine Center,Paradise Park 8. บริหารทีมงานใน แผนกสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ให้ปฎิบัติหน้าที่ตรงตามที่รับมอบหมาย 9. ประเมินผลงานการทำงานของทีมงานในแผนกสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ 10. รับนโยบายของบริษัท หรือ ฝ่ายการตลาด และนำไปกำหนดแผนงาน 11. ติดต่อ และ ประสานงานกับ ผู้เช่า และจัดหาPartner ในการจัดกิจกรรมให้เกิดความ Impact 12. หาแนวทางและวิธีการพัฒนาการทำงานของทีมงานในแผนก 13. พิจารณา และคัดเลือก Agencyในการดูแลงานด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ เช่น ความสามารถในการคิดแคมเปญ และสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง 14. ปฏิบัติงามตามแผนงาน Action Plan QP ของแผนกสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาดออนไลน์ , โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์การทำงานในระดับ ผู้จัดการไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ 5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านMarketing Onlineและธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นเศษ
  5. มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการด้าน การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
  6. มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารทางการตลาดออนไลน์
  7. สามารถวางแผนสื่อออนไลน์และวิเคราะห์ข้อมูลผลที่ได้รับมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
  8. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดสูง ทุ่มเทให้กับการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
  9. มีความกระตือรือร้นสูงในการทำงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
  10. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
How to apply
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้า เวลา 10:00 น.-12:00 น. รอบบ่าย 13:00 น.-16:00 น.
Contacts
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Email : mbk-center14_510@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-853-7000
LINE ID: @mbkcareer
Location
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company