รับสมัครด่วน
Dec 9, 2021

Field Application Engineer ด่วน!

pin location
pin location
bts iconChit Lom
salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1. จัดเตรียม Specification ของผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากทางฝ่ายเทคโนโลยี เพื่อให้ทางฝ่ายขายนำเสนอลูกค้า 2. จัดฝึกอบรม, นำเสนอและให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ให้กับวิศวกร, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา, ที่ปรึกษาโครงการ, เจ้าของโครงการ และผู้ใช้งาน 3. ให้ความช่วยเหลือและแนะนำด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์และการติดตั้งให้กับผู้รับเหมาและผู้ใช้งาน 4. ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือเรื่องการออกแบบกับผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการ 5. พบและเยี่ยมเยียนลูกค้าที่หน้างาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งพบปัญหาของผลิตภัณฑ์ 6.สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับวิศวกร, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมา, ที่ปรึกษาโครงการ, เจ้าของโครงการ และผู้ใช้งาน 7.ร่วมมือกับฝ่ายขายและการตลาดในการส่งเสริมการขายและพัฒนาตลาดใหม่ 8.ร่วมมือกับฝ่ายการตลาดในการพัฒนาและจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการทำการตลาดและส่งเสริมการขาย 9.จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลสำหรับใช้ในการทำ Cataloger ของผลิตภัณฑ์ 10.ติดตามข้อมูลแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการติดตั้งและวิศวกรรม และแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 11.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.
  1. ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  2. มีประสบการณ์ในธุรกิจสายไฟฟ้า หรือด้านการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างต่ำ 1 ปี
  3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  5. มีความเป็นผู้นำ
  6. มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
  7. ทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
  8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สมัครผ่านทาง Jobthai
ฝ่ายสรรหาบุคลากร
บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
518/5 อาคารมณียา ชั้น 16 ถนนเพลินจิตร
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330
Lumphini Pathum Wan Bangkok