รับสมัครด่วน
Sep 22, 2020

เภสัชกร ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ

pin locationLocation
pin location

Chiang Yuen, Maha Sarakham

salary iconSalary
salary iconโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา 2.ควบคุมดูแลระบบเอกสารภายในฝ่ายควบคุมคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาและห้องปฏิบัติการ 3.ควบคุมขั้นตอนการวิเคราะห์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา 4.ตรวจติดตามผุ้ส่งมอบวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ 5.ตรวจติดตามสภาวะการเก็บวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุ และผลิตภัณฑ์ 6.ตรวจสอบ สืบสวน และเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจติดตามปัจจัยที่อาจมีผลต่อคุรภาพของผลิตภัณฑ์ 7.ฝึกอบรม ประเมินความรู้ที่จำเป็นแก่พนักงานในห้องปฏิบัติการ 8.สนับสนุนองค์กรเพื่อรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ 9 ปฏิบัติตามนโยบาย 5 ส มาตรฐาน ISO 9001:2015,ISO14001:2015,ISO17025:2017 แลข้อกำหนด GMP 10.งานอื่นๆที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  3. มีประสบการณ์ในการเป็นเภสัชกรควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 1- 3 ปี หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ ด้านระบบ ISO17025, ISO9001,ISO14001, GMP
  5. มีประสบการณ์ด้านโรงงานยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
  7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  8. มีความเป็นผู้นำ
How to apply
- สมัครทางอีเมลล์ - สอบถามเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่านทาง JobThai (Click Apply Now)
Contacts
คุณอดิศักดิ์ สมประสงค์
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด 111 ม.9 บ้านมะโม ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
Tel. : 094-332-9998
Email : Ablemedical_31@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0943329998
Location
Nong Son Chiang Yuen Maha Sarakham
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.