Nov 27, 2021

Sales Executive & Sale marketing

pin location
pin location

Saphan Sung, Bangkok

salary icon
salary icon15,000-22,000 (ไม่รวมคอมมิสชั่น)
number of positions icon
number of positions icon1
- Sales Executive หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย มีหน้าที่ออกไปพบลูกค้า เสนอขายงานออกแบบ ตกแต่งภายในให้แก่ลูกค้า - Sales & Marketing หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด รับผิดชอบส่วนการขายทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มคิดวางแผน ดูเรื่องการตลาด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จนไปถึงติดต่อลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายด้วย - ค้นหาลค รายใหม่ นำเสนอPortfolio company - ติดตาม ดูแลลูกค้า ผสานงานกับลค เสมือนงานบริการ - จัดทำใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มบริษัทได้เบื้องต้น รวมถึงติดตามการแจ้งเบิกลคเบื้องต้น
 1. เพศชาย / หญิง ,ปวส/ปริญญาตรี
 2. สามารถอดทนกับแรงกดดันได้ดี
 3. ถ้าเคยทำงานในด้านนี้ หรือมีconnectionในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีอุปนิสัยที่คนชอบ นั่นคือนิสัยที่คนอยากอยู่ใกล้ เป็นกันเอง ร่าเริง สนุกสนาน หรือมีน้ำใจ
 5. มีบุคลิกภาพที่คนอยากเข้าหา
 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง การรู้จักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทั้งตัวเองและคู่แข่ง
 7. มีความสามารถในการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
 8. งานขายเป็นงานที่คุณจะอยู่นิ่งไม่ได้ ต้องมีความกระตือรือร้นในการขายตลอดเวลา มีความรับผิดชอบสูง
 9. รู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ได้
 10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย สามารถหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาขายสินค้าได้
 11. สามารถทำงานได้ทุกวันเมื่อต้องไปพบลูกค้า แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในออฟฟิตตลอดเวลา ขอให้เข้าร่วมประชุมเมื่อมีการเรียกพบ
สมัครผ่าน JobThai
คุณรีน
บริษัท แกลม สตูดิโอ จำกัด
LINE ID: glamstudio04
Saphan Sung Saphan Sung Bangkok