รับสมัครด่วน
Dec 1, 2020

หัวหน้าแผนกกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร

pin locationLocation
pin location

Prasat, Surin

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
กลยุทธ์และความเสี่ยง : ตามเป้าหมาย Vision Mission ของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมและกำหนดแผนการทำงานให้ฝ่ายต่างๆ ทราบและเข้าใจตรงกัน / จัดทำแผนงานออกมาให้เป็นรูปร่าง พร้อมนำความเด่นของบริษัทฯ ออกมาให้มากขึ้น / พัฒนาระบบงานและช่วยให้ฝ่ายต่างๆ สามารถแก้ปัญหาและบรรลุงานได้ง่ายขึ้น / รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ เตรียมข้อมูล เพื่อวางแผนสนับสนุนฝ่ายต่างๆในอนาคต / จัดทำรายงานสรุปผลการประชุม และรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ / ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินการด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพนักงานในสังกัด / ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ และออกกระบวนการบ่งชี้เพื่อให้สามารถใช้สิ่งที่วิเคราะห์มาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด งานพัฒนา : ตามเป้าหมาย โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบประเมินประสิทธิภาพของบริษัทฯ หากพบสิ่งที่ทำให้งานติดขัดหรือยากกว่าที่จะสามารถบรรลุได้อย่างมีนัยสำคัญ ให้เสนอปรับระบบได้ตามสมควร / ตรวจสอบความพึงพอใจในการทำงานของฝ่ายต่างๆ สอบถามและนำกลับมาปรับปรุงแผนงานในอนาคต / ค้นหาจุดอ่อนของบริษัทฯ ทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาระบบที่แข็งแกร่งในอนาคต / ประชุมและกำหนดนโยบายใหม่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา / วิเคราะห์แผนงานกลยุทธ์ของบริษัทฯ เสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อพัฒนานโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรวจสอบพนักงานในสังกัด โดยทำหน้าที่ประเมินพนักงานในสังกัดจากงานที่มอบหมาย , ดูผลงานและคุณภาพของงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทงานระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น FSSC 22000,ISO 14000 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี
  3. มีประสบการณ์และเข้าใจระบบริหารงานระบบมาตรฐาน FSSC 22000,ISO 14000 , HACCP, GMP และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
How to apply
- ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ที่ป้อมยามหน้าบริษัท - สมัครทาง E-mail - สมัครทางเว็ปไซต์ Jobthai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด
246 ม.13 นิคมอุตสาหกรรมปราสาท
Prue Prasat Surin 32140
Email : surinsugar_99@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-551-604
Location
Prue Prasat Surin
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.