JobThai
Jun 23, 2022

เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบ (Audit)

pin locationLocation
pin location

Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
Apply
Job Descriptions
1.วางแผนการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตาม มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 3.ตรวจสอบ วิเคราะห์ให้เห็นถึงความถูกต้อง 4.การปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล 5.ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริต และทรัพย์สิน 6.ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทักท้วง หรือ ข้อสังเกต โดยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้อง ในเรื่องการเงิน การบัญชี และทรัพย์สิน 7.สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนด คำแนะนำ ข้อเสนอแนะก่อนปิดการตรวจสอบ 8.ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ • **มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านงานตรวจสอบ (Audit) จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
Qualifications
 1. วุติการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 25 – 40 ปี
 3. ชาย/หญิง
 4. ผ่านงาน Internal Audit,การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างน้อย 1 - 3 ปี
 5. บุคลิกภาพดี ทั้งภายนอกและภายใน
 6. มีสุขภาพแข็งแรง
 7. มีความยืดหยุ่นให้การทำงานสูง
 8. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
 9. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้/สามารถทำงานต่างพื้นที่ได้
 10. มีความเป็นภาวะผู้นำ การวางแผน การทำงานเป็นทีม
 11. ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการนำเสนอ ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับดีเยี่ยม
 12. มีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการทำงานและการตรวจสอบงาน
 13. มีความสามารถในการสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับบุคคลอื่นได้
 14. มีทักษะในการใช้ Microsoft Officel ได้ดีเยียม
 15. มีจรรยาบรรณด้านการทำงานในสายงาน เก็บความรับได้อย่างดีเยี่ยม
How to apply
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเอง 2.ส่งใบสมัครผ่านทาง Jobthai
Contacts
คุณอภิญญา (อะตอม)
บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด
บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด 555 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.044-218-111
Tel. : 061-927-1999
Email : siamwishco2_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-218-555
Location
555 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา
Nong Bua Sala Mueang Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Directions
รถส่วนตัว รถประจำทาง อื่นๆตามความสะดวก
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company