JobThai
Aug 5, 2022

Senior Procurement Officer

pin location
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
- สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าทั่วไป ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท - ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการฐานข้อมูล Vendor/ Supplier - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน เจรจาต่อรอง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  6. สามารถใช้โปรแกรม MS ได้ดี
• สมัครผ่าน JobThai • สมัครผ่าน E-mail • สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (เปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.)
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนน รัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
LINE ID: @jobsncc
CW Tower
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
- MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม Exit 1