รับสมัครด่วน
Sep 15, 2020

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

pin locationLocation
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ออกพื้นที่ ตรวจสอบและตรวจติดตามการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร(Contract Farming)ของบริษัทฯ 2.ให้คำปรึกษาแนะนำ จัดทำข้อมูลเพื่ออบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกรที่เป็น Contract farming ของบริษัท และพัฒนา ดูแลและส่งเสริมการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร 3.วางแผนงานในการกำกับ ดูแลการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เป็น Contract farming แต่ละรายของบริษัท ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 100 ราย 4.กำหนดและติดตามการใช้สารเคมีป้องกันแมลงและศัตรูพืชและระยะเวลาในการใช้อย่างปลอดภัย ตลอดช่วงการเพาะปลูกที่เหมาะสมร่วมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายสารเคมี ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ได้มีการใช้สารต้องห้าม 5.สุ่มตรวจผลผลิตของเกษตรกรที่เป็น Contract farming นำส่งห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือเพื่อตรวจสอบยืนยันผลผลิตที่ส่งมอบเข้าบริษัท ไม่มียาฆ่าแมลงตกค้างเกินกว่าค่า MRL ที่กำหนดไว้ของพืชผักแต่ละชนิด 6.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานและปัญหาที่พบพร้อมแนวทางแก้ไข 7.รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง 25ปีขึ้นไป-40 ปี
  2. ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร,พืชไร่,เกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป,ในสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้ เช่น แพร่,พิษณุโลก,สุโขทัย,ศรีสะเกษ
  5. สามรถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และพักค้างคืนต่างจังหวัดได้
  6. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
  7. มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดแมลง
  8. มีประสบการณ์ควบคุมแปลงเกษตร
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองตามที่อยู่ด้านล่าง - ทำงานจันทร์ - เสาร์
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
18/13 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม(ซ.1/17)
Khlong Sam Khlong Luang Pathum Thani 12120
Tel. : 02-569-6318-9 ต่อ 111,113
Email : krsspicyfood145_92@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-504-1940
Location
พื้นที่อีสาน,เหนือ
Khlong Sam Khlong Luang Pathum Thani
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.