Nov 15, 2019
เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม(ประจำศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์)
pin locationLocation
pin location
Suan Luang, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. ร่วมกำหนดแผนงานกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น แผนประชาสัมพันธ์, แผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, และแผนกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ผู้เช่าพื้นที่ และชุมชน เป็นต้น ภายใต้งบประมาณที่กำหนด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ อันนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย ผลกำไร และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ
 • 2. ดูแลการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชา
 • 3. ดูแลสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ โทรทัศน์ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลใน Website ของบริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ Corporate Image ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 • 4. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อนำส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ต่อไป
 • 5. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประสานงานการตลาดจากผู้เช่านำส่งให้ฝ่ายการตลาดของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
 • 6. นำส่งผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายการตลาดของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
 • 7. ติดตามแนวโน้มสภาวการณ์การตลาดในปัจจุบันและอนาคต นำเสนอผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการตลาด ในธุรกิจศูนย์การค้า หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ทักษะในงาน : ทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่กิจกรรรม,ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint
Benefits
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
 • ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
 • ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้น ๆ
How to apply
 • ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail
 • สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้า เวลา 10:00 น.-12:00 น. รอบบ่าย 13:00 น.-16:00 น.
Contacts
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
Email : mbk-center14_524@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-853-7000
Location
Suan Luang Suan Luang Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.