JobThai
Jun 24, 2022

Product Trainer HQ (Smartphone/IOT)

pin location
pin location
mrt iconMRT Thailand Cultural Centre
salary icon
salary iconตามตกลง + KPI
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ดำเนินการฝึกอบรมต่างๆ ภายใน เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร ทักษะการขาย ฯลฯ - จัดทำแผนการฝึกอบรมสำหรับโครงการฝึกอบรม ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตาม และรับผิดชอบผลการฝึกอบรม - ดำเนินการสุ่มตรวจเยี่ยมร้านค้าหรือตรวจสอบทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลการฝึกอบรม - ทำหน้าที่สนับสนุนการประชุมเปิดตัว การฝึกอบรมขนาดใหญ่ และการฝึกอบรมลูกค้ารายสำคัญ - รับผิดชอบในการรวบรวมสื่อการฝึกอบรม การถ่ายทำวิดีโอการฝึกอบรม และการผลิตสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการเยี่ยมชมตลาดที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัท - ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์จริง
  1. สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 15 อันดับแรกของประเทศไทย ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  2. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี
  3. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้คล่อง (PowerPoint, Word, Excel, etc.)
  4. มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ และมีแรงขับเคลื่อนในตัวเองที่ดี
  5. มีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะที่แข็งแกร่งและความสามารถในการต้านทานแรงกดดัน และตั้งใจที่จะพัฒนาไปในทิศทางของการฝึกอบรม
  6. บุคลิกร่าเริง ร่าเริง เป็นทีมเวิร์ค
  7. ไม่จำกัดเพศ บุคลิกดี อัธยาศัยดี
- สมัครผ่านทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ติดต่อสอบถาม LineID - ติดต่อสมัครงานทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
คุณพนัดดา คุณกรองกาญจน์
บริษัท โพส เซฟี่ กรุ๊ป จำกัด / บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
(Smartphone/IOT)
Din Deang Din Daeng Bangkok
* รถประจำทางสาย 137, 514, 73ก, 136, 158, 163, 172, 179, 185, 206, 517, 528, 529 * กรณีการเดินทางจากรถไฟฟ้า MRT : ประมาณ 200 เมตร จากรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ออกประตู 3