Oct 21, 2020

หัวหน้าแผนกขาย-เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์-ภาคใต้

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

In many provinces

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก) -วางแผนการขายให้คลอบคลุมทุกช่องทาง ทุกพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ -กำหนดเป้าหมายการขายให้แต่ละทีมอย่างถูกต้องตรงตามโอกาสในการขายและขยายตลาดในแต่ละพื้นที่ -ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด -ควบคุมดูแล/ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด -พัฒนา/อบรม/เพิ่มทักษะในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -บริหารลูกค้าหลักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อเพิ่มและรักษายอดขายได้อย่างสม่ำเสมอ -บริหารการจัดส่ง และจัดลำดับความสำคัญในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด -รายงานสภาพตลาด ความเคลื่อนใหวของคู่แข่ง พร้อมวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมแนวทางแก้ใข
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มหรือกลุ่มสินค้า อุปโภค บริโภค อย่างน้อย 5 ปี
  3. ประสบการณ์บริหารทีมขาย/จัดส่ง อย่างน้อย 2 ปี
  4. ความรู้เรื่องเส้นทางในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย เป็นอย่างดี
  5. มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะการขาย
  6. มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่ม หรือกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค
  7. มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการจัดส่งเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
คุณพิมพ์มาดา กาฬภักดี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-783-9100 ต่อ 9649
อีเมล : thaibev_672@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาคใต้
In many provinces
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้