May 18, 2021

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
หน้าที่และรายละเอียดงานดังนี้ 1.วางแผน ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมาย 2.แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงจัดวางแผนป้องกันปัญหาในระยะยาว 3.ตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพของการผลิต 4.ดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อป้องกัน downtime และปัญหาคุณภาพ 5.ดูแลงานพัฒนาปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6.วางแผนพัฒนาศักยภาพ ความชำนาญของเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 7.จัดทำรายงานสรุปผลประจำสัปดาห์ 8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ ชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี
 3. มีประสบการณ์เขียนแบบด้วย AutoCAD, Solidworks
 4. มีประสบการณ์สายการผลิตงานเชื่อม งานไม้ งานสี งานเครื่องจักรอัตโนมัติ
 5. มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหา
 6. มีทักษะในการออกแบบการทดลอง ทดสอบ
 7. มีทักษะการวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา แก้ไขปัญหาทั้งแบบชั่วคราวและถาวร
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • ทางจดหมาย
 • สมัครด้วยตนเอง
 • Contacts
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท วรรธนะ จำกัด
  81 ซอยสุขุมวิท 40 ถนนพระราม 4
  Phra Khanong Khlong Toei Bangkok 10110
  Email : wattanacompany_68@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-381-4709
  Location
  Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company