Dec 2, 2020

HR Business Partner

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Thanyaburi, Pathum Thani

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.ดูแล ติดตาม ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคลให้กับพนักงานทุกระดับ อย่างใกล้ชิด ในทุกกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้พนักงานเข้าใจในเรื่องระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.ดำเนินการติดต่อ ส่งมอบบริการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดความประทับใจและความผูกพันกับองค์กร 3.ให้คำปรึกษา/ คำแนะนำ กับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารบุคลากร การออกแบบโครงสร้างบริหารและอัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนการสร้างผู้ที่มีความสามารถ (Talent) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาบุคคล 4.ดำเนินการร่วมกับ Engagement & Talent Acquisition ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ (Talent) ที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อพัฒนาและต่อยอดขีดความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และสรรหาว่าจ้างบุคลากร ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในเครือบรรจุภัณฑ์แก้ว 5.ดำเนินการติดต่อ สื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้รับทราบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง ตลอดจนการออกระเบียบข้อบังคับการทำงาน ,ประกาศบริษัทฯ และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานทรัพยากรบุคคล 6.เข้าใจถึงกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมในองค์กร 7.จัดทำการสรรหา ทดสอบ และการจ้างงาน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะหรือหน่วยงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 8.กำกับดูแล วิเคราะห์ ตรวจสอบการจัดทำและกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลัง เพื่อให้ถูกต้องตามหลักบริหาร ให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนดำเนินการของบริษัท และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน 9.กำกับดูแล จัดทำการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และ การประเมินค่างาน (Job Evaluation) ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 10.ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน 11.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเบื้องต้นให้กับผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. จบป.ตรี สาขาบริหาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในงาน HRBP
 3. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีความกระตือรือร้น และทนแรงกดดันได้ดี
วิธีการสมัคร
 • Apply through JobThai
 • Submit application by E-mail.
 • To apply work in between 9:00 AM to 4:00PM.
 • ติดต่อ
  คุณภรัญโรจน์
  BG Container Glass Public Company Limited
  อีเมล : bgiglass_248@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 02-533-1030
  เว็บไซต์ : http://www.bgiglass.com
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  Bueng Yitho Thanyaburi Pathum Thani
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form