รับสมัครด่วน
Dec 4, 2020

หัวหน้าส่วนงานดูแลความสะอาดและภูมิทัศน์ (ศูนย์ฝึกอบรม ธ.กรุงไทย เขาใหญ่)

pin locationLocation
pin location

Pak Chong, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- วางแผนการปฏิบัติงานภูมิทัศน์ รีสอร์ท โดยรอบ Landscape & Public Area - สั่งงานและมอบหมายงาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง ,และ ซุปเปอร์ไวเวอร์ด้านภูมิทัศน์ - ควบคุมดูแล งานทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงามเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้ใช้บริการ - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาเคมีในการบำรุงรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - ติดตามดูแล คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจ และความต้องการ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ - ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
Qualifications
 1. ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีบุคลิกภาพดี / มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานรักษาความสะอาดรีสอร์ท Landscape & Public Area ไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 5. คิดเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์, มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จ, สามารถบริหาร
 6. จัดการงานได้ดี โดยเฉพาะในสภาวะกดดัน
 7. สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้ดี
How to apply
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ส่วนสรรหาและว่าจ้างได้ทุกวัน ตามเวลาธนาคาร
 • Contacts
  คุณฟาร์ม
  KTBGS CO.,LTD.
  Tel. : 02-791-9863
  Email : ktbgs_121@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-935-3706
  Location
  ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่
  Mu Si Pak Chong Nakhon Ratchasima
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.