Nov 29, 2021

Assistant Press Manager (Offset) ประจำโรงงานสินสาคร

pin location
pin location

Sinsakhon Industrial Estate Samut Sakhon

salary icon
salary icon30,000 - 40,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon1
- ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมสายการผลิตงานพิมพ์ออฟเซตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - กำหนดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างถูกต้อง - ควบคุมปริมาณของเสีย การใช้ทรัพยากร และคุณภาพของงานที่ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ให้คำปรึกษาและแนะนำ รวมถึงพัฒนาพนักงานทั้งในระดับ Supervisor, Leader, Operation ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมต่องาน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายซ่อมบำรุงเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดี - นำเสนอและพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ชาย หรือ หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์การพิมพ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายการผลิตด้านงานพิมพ์ระบบ Offset ในระดับหัวหน้าอย่างน้อย 3 ปี
  4. สามารถแยกแยะสีได้ปกติ (ไม่เป็นตาบอดสี)
  5. มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารทีม วิเคราะห์จัดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหน่วยงานได้
  6. พิจารณาเป็นพิเศษ หากสามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ QC Tool ได้
  7. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ (เดือนละ 1 เสาร์)
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครด้วยตนเองที่โรงงาน (Walk in Application - ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
คุณอภิญญา
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
อาคารกองบุญมา (ฝั่งตรงข้ามโรงแรมนารายณ์ สีลม)
: สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official Account
LINE ID: @chanwanich
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon