Nov 26, 2021

เจ้าหน้าที่บุคคล

pin location
pin location

Mueang Chon Buri, Chon Buri

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2
1.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนบุคลากรของพนักงาน เงินเดือนพนักงาน จัดทำและตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนให้มีความถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ 2.รับผิดชอบงานสรรหาบุคคลกร รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งาน ส่งใบสมัครให้แผนกต่าง ๆ ทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน บัตรพนักงาน เป็นต้น 3.รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงานรอบด้าน ประกันสังคม ประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน สิทธิ์ต่าง ๆของพนักงาน เป็นต้น 4.กำกับ ดูแลด้านวินัยของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 5.บริหารจัดการงานสรรหา ว่าจ้าง ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 6.จัดทำและตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จัดทำข้อมูล อาทิ คำนวณค่าล่วงเวลา (OT) วันทำงานใบปฏิบัติงานนอกสถานที่ เป็นต้น 7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล และ ควบคุม 8.ทำประวัติรถยนต์ทั้งหมดของบริษัท ดำเนินการต่อ พรบ.,ภาษีรถยนต์ และประกันภัยรถยนต์ 9.รับเรื่อง และประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง ในกรณีที่มีการซ่อมแซมภายในบริษัทในส่วนของสำนักงานและโรงงาน 10.ดูแลการจัดสถานที่ และอาหารว่าง สำหรับประชุมหรืออบรมต่างๆ ของบริษัทฯ 11.ดูและจัดทำรายงานการทำงานของแม่บ้าน เรื่องความเรียบร้อย ความสะอาดของพื้นที่ในส่วนสำนักงานทั้งหมด 12.งานสวัสดิการพนักงาน เช่น จัดหาพวงหรีดกรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต, ดูแลสวัสดิการแจกเสื้อฟอร์มบริษัทประจำปี 13.ดูแลด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14.ดูแลเรื่องประกันภัยกลุ่มในการเข้าออกของพนักงาน 15.ดูแลและตรวจสอบการทำงานของร.ป.ภ. การจัดหาบริษัทรักษาความปลอดภัย และเอกสารการทำงานบริษัทรักษาความปลอดภัย 16.ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ อุปกรณ์ด้านงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป 17.ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. รับสมัครด่วน
 3. วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี
 4. มีประสบการณ์ด้านการทำงาน อย่างน้อย 2ปีขึ้นไป
 • ส่งประวัติ พร้อมเอกสารในการสมัครมาทางบริษัท เช่น
 • - รูปถ่าย - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาเอกสารการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือ สด.8 - สำเนาวุฒิการศึกษา และอื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน หรือสมัครผ่าน ทาง JOBTHAI
  คุณณัฐชยา
  บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด
  29/9 หมู่ 1
  Nong Ri Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
  Nong Ri Mueang Chon Buri Chon Buri