Oct 26, 2021

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Cosmetics)

pin locationLocation
pin location

Bueng Kum, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ริเริ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือแนวโน้มของตลาดเครื่องสำอาง 2. ทดสอบประสิทธิภาพ (Efficacy test) ทดสอบการระคายเคือง (Irritation test) และทดสอบความคงตัว (Stability test) ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับจดแจ้งขึ้นทะเบียน อย. 4. ประสานงานกับฝ่ายการตลาด นำเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (product properties) รวมถึงการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดของ อย. 5. ประสานงานกับโรงงาน กำหนดกระบวนการผลิต (Process) และข้อกำหนด (Specification) ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดและได้มาตรฐาน รวมทั้งเข้าไปร่วมผลิตสินค้าในการผลิตครั้งแรก (Trial Batch) เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับการทำงานของฝ่ายผลิตมากที่สุด 6. ประสานงานกับฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการออกผลิตภัณฑ์ตามแผนที่วางไว้ 7. คำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 8. ค้นหาผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบทดแทน (Second source) และทดลองวัตถุดิบ เพื่อใช้วัตถุดิบทดแทนและลดต้นทุนสินค้า 9. นำเสนอรายงาน ความคืบหน้าในการออกผลิตภัณฑ์ หาสาเหตุของปัญหาสินค้า รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชีวเคมี เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
How to apply
1.สมัครทาง E-mail 2.สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณกิ๊ก (แผนกสรรหาว่าจ้าง)
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
898 ซอยนวลจันทร์ 56 ถนนรามอินทรา
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
Tel. : 02-791-3888 ต่อ 1708, 1709, 1714, 088-689-0491
Email : nbd_291@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok
Directions
- เข้ามาในซอยนวลจันทร์ 56 (หน้าปากซอยเป็นตลาดโพธิ์สุวรรณ) เข้าซอยประมาณ 1 กิโลเมตร ข้ามสะพานคลองบางขวด สังเกตุบริษัทอยู่ด้านซ้ายมือ (มีป้ายอยู่ด้านหน้าบริษัท)
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.