Sep 18, 2020

WMS Expert

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
-ดูแลระบบ WMS/WLM ให้มีการใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ -วางแผน กำกับดูแล ฐานข้อมูลและพารามิเตอร์ต่างๆ ในระบบ WMS/WLM -วางแผน ออกแบบ เขียน Config ติดตั้ง ปรับแต่ง ค่าต่างๆในโปรแกรม ให้กับคลังสินค้าทั่วประเทศ -จัดทำแผนและอบรมให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม JDA WMS/WLM ให้กับหน่วยงานคลังสินค้าทุกตำแหน่งทั่วประเทศ -กำกับดูแลการใช้งานระบบ WMS/WLM ของพนักงานคลังสินค้าทุกระดับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้ -ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบ WMS/WLM ให้กับหน่วยงานคลังสินค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ -ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ WMS/WLM และระบบ SAP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ WMS/WLM ให้กับทุกคลังสินค้าสาขาและคลังสินค้าโรงงาน ตลอดเวลา -ประสานงานกับผู้พัฒนาโปรแกรม JDA WMS/WLM และทีม InOne ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวโปรแกรม -พัฒนาระบบ WMS/WLM ให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานคลังสินค้า ให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง -ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. จบวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ติดต่อ
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
โทรศัพท์ : 065-528-9771
อีเมล : Thainamth_537@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : http://www.thainamthip.co.th
LINE ID: 0655289771
สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอเมือง โรงงานปทุมธานี
Bangkok
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form