รับสมัครด่วน
Oct 22, 2020

หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย

pin locationLocation
pin location

Mueang Pathum Thani, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.กำหนดแผนงานการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท 2.กำหนดมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานการตลาด การขาย และการบริการลูกค้า 3.จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายการตลาดและการขาย รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายใต้อำนาจที่กำหนด 4.วางแผนและกำหนดแนวทางการส่งเสริมการขายใหม่ๆ ในตลาด 5.วางแผน/แนะนำช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ และกำหนดเป้าหมายการขายให้ทีมงาน 6.ตรวจทานเอกสารด้านการขายและรายงานสรุปการขาย ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี 7.ควบคุมดูแลข้อร้องเรียน ข้อซักถาม และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 8.ติดตามเอกสารการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาการตลาด, การบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการขายในงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน 3 ปีขึ้นไป และมีความเข้าใจงานการตลาดเป็นอย่างดี
  5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  6. TOEIC 600 ขึ้นไป
  7. สามารถใช้ MS Office และ ERP ได้ดี
  8. ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.
How to apply
1.เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00-17.00 น. 2.ทาง E-mail 3.ทาง Jobthai
Contacts
ฝ่ายบุคคล
Asia Motor Service Center Co., Ltd.
98/4 ม.6
Suan Phrik Thai Mueang Pathum Thani Pathum Thani 12000
Tel. : 083-096-5121, 083-096-5123,02-831-0700 ต่อ148
Email : asiamotor14_71@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-831-0793
Location
Suan Phrik Thai Mueang Pathum Thani Pathum Thani
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.