รับสมัครด่วน
Sep 18, 2020

ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนก HVAC (วาล์วปรับอากาศ)

pin locationLocation
pin location

Lat Phrao, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.วางแผนกลยุทธ์การขาย กำหนดเป้าหมายและทิศทางการขาย 2.กำหนดแผนงาน ติดตามและควบคุม การเยี่ยมลูกค้าของพนักงานขาย 3.ออกไปเยี่ยมลูกค้าร่วมกับพนักงานขาย 4.ประสานงานกับลูกค้าที่สำคัญ ตั้งแต่การวางสเปค การเสนอราคา และตกลงรายละเอียดต่าง ๆ กับลูกค้า 5.ตรวจสอบเอกสารสำคัญในการเสนอราคา โดยเฉพาะรายละเอียดทางเทคนิคและราคา 6.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายในต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ 7.ติดต่อกับผู้ขายเพื่อต่อรองราคาและคิดราคาต้นทุน,ราคาขาย 8.ส่งเสริมและควบคุมการขายให้ได้ตามเป้าหมาย 9.วางแผนการหาลูกค้าใหม่ 10.ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ 11.ประสานงานและติดตามร่วมกับแผนกการเงินในการเก็บหนี้จากลูกค้า 12.วางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง 13.ทำหน้าที่อื่นๆ ตามระเบียบงานบริหาร 14.สนับสนุนนโยบายบริษัทและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ , ข้อกำหนดอื่นๆของทางบริษัทฯ 15.วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด 16.เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 17.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึง KPI ของแผนก เพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแผนกต่อไป 18.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศกรรมเครื่องกล
  3. มีทักษะการเจรจร ต่อรอง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  4. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านงานขายงานระบบปรับอากาศ (HVAC) / ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการวางแผนงาน
  7. สามารถนำรถยนต์มาใช้ในการทำงานได้
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท พร้อมสัมภาษณ์ทันที
Contacts
ธนวัฒน์(แป๊ก)
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
Tel. : Tel : 02-942-1433 Ext. 608 Mobile : 063-393-1786 / 085-927-1152
Email : massteclink_44@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok
Directions
**ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล** 02-942-1433 ต่อ 608 หรือ 607 หรือ 609
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.