JobThai
Sep 25, 2022

บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary icon20,000-25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีทั่วไป บัญชีการเงิน ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ 2.ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการบันทึกบัญชี เอกสารเบิกจ่าย เอกสารรับเงิน และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 3. สรุปรายงานยอดขายประจำวันของเซลล์ (ประมาณ 10-15 คน หัวหน้าฝ่ายขายจะกรอกเข้าระบบอยู่แล้ว) 4. จัดการฐานข้อมูล รายรับจ่าย ยอดขายในโปรแกรมบริษัท 5.จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน โดยตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกำหนด 6.คำนวณสรุปค่าจ้างพนักงานประจำและชั่วคราว (พนักงานประมาณ 10-15 คน) 7.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ 8.ดูแลการปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ ในแต่ละงวดให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่วางไว้ และนำเสนอ 9.จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชีในความดูแล 10. ควบคุมยอดโอนรับเข้าของแต่ละบัญชีตามกำหนด 11.รับผิดชอบดูแลต้นทุน เก็บข้อมูลสินค้าแต่ละสินค้า คำนวณต้นทุนสินค้า และจัดทำรายงานต้นทุน และนำเสนอผู้บริหารตรวจเช็คเอกสารงานต้นทุน 12.รบันทึกบัญชีทรัพย์สิน ตรวจนับทรัพย์สิน และจัดทำรายงานทรัพย์สิน และตรวจเช็คเอกสารบัญชีทรัพย์สิน 13.รับผิดชอบงานสินค้าคงเหลือ ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและคำนวณราคาสินค้าต่อชิ้น 14.วางแผนลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนจากตัวเลขทางการเงิน ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดบริษัท https://drive.google.com/drive/folders/1mkiGOdNqRCOo4LGrvJ7Kd547U74R6r22?usp=sharing ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ - https://www.jonesalid.com/ - https://www.facebook.com/salidfit สวัสดิการ - มีโบนัสแน่นอนในสิ้นปี (ตามผลประกอบการ) - มีประกันสังคมให้ - ชุด Uniform สถานที่ทำงาน : ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คุณวิน (CFO/Manager) โทรศัพท์ : 062-2942-6497 คุณแก๊ส (CEO) โทรศัพท์ : 095-546-9191
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชีเท่านั้น
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ทำงานด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องและนำส่งหน่วยงานราชการ
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบันทึกบัญชี
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  8. ขยัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบงานสูง
How to apply
--โทรสอบถาม พิมนภา ฝ่ายบุคคล 0982565354 ส่งเอกสารสมัครงานมาที่ email: gassunlocker@hotmail.com , jonesalids@gmail.com
Contacts
คุณแก๊ส
Exim Thai Trading Co.,Ltd.
Tel. : 095-546-9191
Email : gassa5469_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Thai Ban Mai Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.