Urgently Required
Nov 24, 2021

Infrastructure Engineer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

pin location
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
วิศวกรให้การสนับสนุน 1st Level รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ E-mail ปฏิบัติงานในลักษณะ 24*7 เฝ้าระวังตรวจสอบระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาของระบบ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ *ดูแลระดับการให้บริการของลูกค้าให้เป็นไปตาม SLA และสัญญาบริการ *ติดตั้ง แก้ไข และดูแล Core Network เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ *ดูแลการติดตั้งระบบ Rack Server หรือ Blade Server ให้สำเร็จตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ *ติดตั้งและ Configure ระบบปฏิบัติการ ระบบสำรองข้อมูล ระบบ Software Virtualization *สนับสนุนการให้บริการโดยภาพรวม และวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานในภาพรวมเชิง Capacity และ Utilization ได้ *ดูแล Resource System, Server และ Storage โดยภาพรวม สำรองข้อมูลรวมตามแผนที่หน่วยงานกำหนด *ทำการซ่อมบำรุง ระบบ System Server และ Storage *จัดทำ Change Control Management (CCM) *(Monitor Systems) เฝ้าระวังและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ ที่ผิดปกติ เมื่อได้รับแจ้งปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุของปัญหา ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ Configure อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้น *(Troubleshoot Problems) แจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านไอที แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level และผู้เกี่ยวข้องทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า *(Track all Issues & Report Incidents) ติดตามรายงานผลการแก้ไขของเหตุการณ์นั้น พร้อมทั้งสรุปรางานให้ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ จนปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องเรียน *(Knowledge Culture) ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะ ด้าน Network Engineer, System Engineer ให้อยู่ในระดับ 2nd Level ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer, System Engineer เบื้องต้น
  3. มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform / Solaris
  4. มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware, Hyper-V, Oracle VM
  5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud-based ( Storage ), ( SAN Storage HP)
  6. มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้ (Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless)
  7. สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ
  8. สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้
  9. มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email - โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง
คุณกฤตัชญ์ เตชปัญญาโชติ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
: ประจำสาขากรุงเทพ ติดต่อ คุณสิทธิศักดิ์ 061-418-5205 // ประจำสาขาหาดใหญ่ ภู (061-393-8065) // ประจำสาขาขอนแก่น เบียร์ (061-385-8291) // ประจำสาขาเชียงใหม่ นิว (065-527-2016) //
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok