Nov 27, 2020

พนง.แคชเชียร์และบริการลูกค้า / พนง.ขาย (สาขาอรัญประเทศ)

pin locationLocation
pin location

Aranyaprathet, Sa Kaeo

salary iconSalary
salary icon10,000 บาทขึ้นไป
number of positions iconVacancies
number of positions icon5
Apply
Job Descriptions
พนักงานแคชเชียร์และบริการลูกค้า 1.ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องรับชำระเงิน ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 2.ตรวจนับเงินทอน ทั้งเหรียญและธนบัตร จากผู้ช่วยหัวหน้าแผนกให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนลงชื่อรับเงิน พร้อมเครื่องคำนวณ ตรายาง ใบบันทึกการทำงาน นำมาจัดเตรียมให้พร้อมปฏิบัติงาน 3.รับชำระเงินค่าสินค้าโดยใช้เครื่อง POS เครื่องอ่านบาร์โค้ดเพื่อคำนวณเงิน ประทับตรายางสินค้าและรับชำระเงิน ทั้งในรูปเงินสดและบัตรเครดิต รวมทั้งตรวจสอบเอกสารรายการส่วนลดต่างๆให้ถูกต้อง และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้า 4.นับเงินค่าสินค้าในลิ้นชัก ส่วนที่เกินวงเงินที่กำหนด (Pick up) (ไม่เกิน 20,000 บาท) ให้กับผู้ช่วยหัวหน้าแผนกและลงชื่อในใบส่งเงิน 5.แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหากรณีความผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินค้า หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน 6.สรุปยอดเงินและนับเงินคงเหลือในลิ้นชักเมื่อจบงาน (Closing) รวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งใบรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น นำส่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 7.สรุปยอดการชำระค่าสินค้าที่ขายผ่านเครื่องชำระบัตรเครดิตในแต่ละธนาคาร 8.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเคาน์เตอร์ชำระเงินและเครื่อง POS พนักงานขาย 1.ร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชาประจำวัน รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ สินค้าใหม่ วิธีการใช้งาน รวมทั้งรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับชี้แจงให้กับลูกค้า 2.เขียนใบเบิก และลำเลียงสินค้านำมาจัดเรียงบนชั้นวางและ Top Stock ให้สวยงาม เป็นระเบียบ รวมทั้งทำความสะอาดสินค้าและพื้นที่ทางเดิน 3.ต้อนรับ อธิบายรายละเอียดสินค้า วิธีการใช้งาน รวมทั้งตอบคำถามและให้คำแนะนำในการเลือกรายการสินค้า รุ่น แบบที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า 4.ปิดการขายโดยรับคำสั่งซื้อ จัดเตรียมสินค้า โดยบรรจุหีบห่อเตรียมให้ลูกค้ากรณีลูกค้ารับกลับเอง หรือประสานงานในการจัดส่งสินค้าไปยังบ้านของลูกค้า 5.ดูแลสินค้าในพื้นที่ขายให้อยู่ในสภาพดี ซ่อมแซมวัสดุ หีบห่อ ให้เรียบร้อย สวยงาม หรือดำเนินการคืนสินค้าที่เสียหาย โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ 6.ตรวจสอบรายการสินค้าและสต็อคแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือเขียนใบสั่งซื้อ สำหรับรายการสินค้าที่ใกล้หมดส่งผู้บังคับบัญชา 7.ตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยน คืน ซ่อม ร่วมกับพนักงานตรวจสอบสินค้าและติดต
Qualifications
  1. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  2. เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. มีประสบการณ์ขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้ดี
  6. มีประสบการณ์งานค้าปลีก
  7. สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ที่บริษัทมอบหมายให้ได้
  8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม คดีความ ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรือคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
  9. มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
Contacts
HR Center
Home Product Center (Public) Co., Ltd.
Tel. : 082-993-7099
Email : homepro40_642@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-832-1299
LINE ID: 0829937099
Location
เมกา โฮม สาขาอรัญประเทศ
Aranyaprathet Aranyaprathet Sa Kaeo
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.