รับสมัครด่วน
Sep 20, 2021

หัวหน้าแผนกเคหกรรม

pin location
pin location

Khan Na Yao, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ควบคุมงานฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินตามแผนงาน และถูกต้องตรงกับเป้าหมาย และ สอดคล้องกับนโยบายของทางโรงพยาบาล - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายใน และภายนอกให้ สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
  1. เพศหญิง อายุ 35 - 40 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานโรงพยาบาล หรืองานโรงแรมเกี่ยวกับงานแม่บ้าน ในตำแหน่งหัวหน้า 5 ปีขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ รู้จักวิธีทำความสะอาดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความรู้เรื่องงานสวน จัดดอกไม้ งานผ้า
  5. บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
  6. สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกโรงพยาบาลเป็นอย่างดี
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้
  8. งานอี่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Email : intrarat.hr2020@gmail.com สมัครผ่าน JobThai สอบถามเพิ่มเติมทางเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โรงพยาบาล อินทรารัตน์
555/5
Ram Inthra Khan Na Yao Bangkok 10230
Ram Inthra Khan Na Yao Bangkok