รับสมัครด่วน
Oct 20, 2021

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

pin locationLocation
pin location

Bangkok Noi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท/ตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
งานหลัก (Key Responsibilities) วางแผนการตลาดทั้ง Online - Offline และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่รวมถึงการดูแลตรวจสอบสภาพของโครงการให้เรียบร้อยพร้อมขาย ความรับผิดชอบ (Responsibilities) •วางแผนและร่วมกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดทั้ง Online – Offline •วิเคราะห์และควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา •วิเคราะห์ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด •ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey) •จัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขาย •ดูแลความเหมาะสมของสภาพโครงการเพื่อพร้อมสำหรับการขายอยู่เสมอ
Qualifications
  1. อายุ 25 - 35 ปี
  2. ปริญาตรี สาขาการตลาด / สื่อสารการตลาด / นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดทั้ง Online - Offline ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. มีประสบการณ์ในการริเริ่มและจัดทำ Media Plan, Campaign Social Media
  5. มีประสบการณ์ในการบริหาร Facebook Page, Social Media อื่นๆ Instagram, Twitter
  6. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง กลยุทธ์ทางการตลาด
  7. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดนอกกรอบ เพื่อพัฒนา Content ใหม่ และDigital Tool ใหม่ๆ
  8. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
  9. หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรม หรือโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน Email : oravee.p@ncgroup.co.th
Contacts
คุณอรวี
บริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำกัด
เลขที่ 29 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวง.อรุณอมรินทร์ เขต.บางกอกน้อย กทม.
Tel. : 065-924-6188
Email : ncgroup.hr_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: hrncgroup
Location
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.