Nov 24, 2020

ผู้จัดการฝ่าย Operation

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนก Customer Experience -Customer complaint & Compliment , VOC score -New project customer experience -วางแผนเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่และ New Big Card active & Penetration -Big Service & NSD ,บริการเวสเทิร์นยูเนี่ยน -บริหารจัดการระเบียบปฏิบัติห้องมั่นคง,Surprise Audit -ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของแคชเชียร์ / ตรวจสอบการตรวจนับเงินตู้บริจาคของมูลนิธิบิ๊กซี ติดตามการกระทบยอดทางด้านบัญชี เพือ่กระทบยอดตราสารให้ถูกต้อง -กำกับดูแลการประสานงานกับหน่วยงานราชการ ส่งเสริมกิจกรรมภายในและภายนอก ช่องทางสื่อสารวิทยุ , รถแห่ , FB , Line ,SPO -บริหารควบคุม Cash control ระบบการดูแลรายได้ของบริษัทฯ 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนก Maintenance -ควบคุมบริหารจัดการค่าใช้จ่าย Maintenance Expense และ Utility Expense ภายในสาขา -ควบคุมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานภายในสาขา -ตรวจสอบความเรียบร้อย ในการทำงานของผู้ให้บริการต่างๆ เช่นแม่บ้าน, ผู้รับเหมาอื่นๆ 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนก Loss prevention -ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านรักษาความปลอดภัย -บริหารงานด้านความปลอดภัย (Safety) -ควบคุมยอดสูญเสีย สูญหาย(Total Loss) ภายในสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ -วางแผนป้องกันการทุจริต พิจารณานำเสนอตัดสินการสอบสวน 4.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกInventory -ควบคุมการรับ ส่ง จัดเก็บ โอนสินค้า ส่งคืนและประมูลสินค้า -ดูแลการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับจำนวนที่ขาย -ให้การสนับสนุนการเติมสินค้า -ควบคุมการตรวจสอบสินค้า OOS -ควบคุม ดูแลมาตรฐานสต๊อกรูม -จัดเตรียมป้ายราคา -ควบคุมการตรวจนับทรัพย์สิน การรับ คืน ตะกร้า พาเลท -ดำเนินการ จัดทำดูแลขบวนการนับสินค้า Cycle Count ประจำรอบต่างๆตามส่วนกลางที่กำหนด
Qualifications
  1. เพศ ชาย - หญิง อายุ 28 ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ในงานธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้า หรือประเภทธุรกิจใกล้เคียง อย่างน้อย 5 ปี
  3. มีประสบการณ์งานระดับบริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีความเข้าใจกระบวนการทำงานคลังสินค้า งานการบริการ งานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน งานวางแผนค่าใช้จ่าย
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดี และรักในงานบริการ
  7. มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
  8. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
How to apply
1. สมัครงานผ่านทาง JobThai 2. ตำแหน่งงานที่สำนักงานใหญ่ : กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่เว็บไซต์ 3. ตำแหน่งที่ประจำสาขา: 3.1) กรุณากรอกใบสมัครงาน online ที่เว็บไซด์ 3.2) สมัครได้ด้วยตนเองวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. ตามสาขาที่ต้องการทำงาน 4. สมัครผ่านทาง facebook
Contacts
เชฎฐพล แก้วรัตน์ (พจน์)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Tel. : 085-488-8381
Email : bigcsuper_306@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ประจำสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.