รับสมัครด่วน
Dec 2, 2020

Sale Executive

pin locationLocation
pin location

Mae Rim, Chiang Mai

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ดูแลยอดขาย / ผลิตภัณฑ์ใหม่ / ช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าประเภทผักผลไม้ Frozen ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.วางแผนการขายสินค้าและผลักดันการส่งออกสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน 3.ประสานงานและติดตามยอดขายในแต่ละเดือน แต่ละไตรมาส และประเมินยอดขาย ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทหรือไม่ ? 4.รักษาฐานลูกค้าเก่า หาฐานลูกค้าใหม่ ขยายพัฒนาตลาดและเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 5.วางแผนกลยุทธ์เป้าขาย บริหารงบประมาณการตลาดและส่งเสริมการขายให้ได้ประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 6.ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้ Brand Communication ไปในทิศทางเดียวกัน 7.กำหนดแผนธุรกิจ การขายและเป้าหมายการขาย 8.งานอื่นๆที่รับมอบหมาย
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุ 40 ปีขึ้นไป
  3. เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / สาขาการตลาด / สาขาการจัดการระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์งานขายทั่งในและต่างประเทศ 10 ปี ขึ้นไป
  5. สามารถทำงานเป็นแบบทริปและเดินทางไปต่างประเทศได้
  6. สามารถสื่อสารภาษษอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับ ดี
  7. สามารถทำงานที่ บบริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ ได้
  8. สามารถขับรถยนต์ได้
  9. ถ้ามีประสบการณ์งานขายผลิตภัณฑ์ Frozen หรือผลิตภัณฑ์อาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมายสมัครงาน - สมัครผ่านทาง www.preservefood.net
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
77 หมู่ 6 ซอยเดิมบาง-คอกกระบือ ถนนพระราม 2
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Tel. : 034-812-457 - 8 ต่อ 118 - 119, 081-378-1034
Email : preservefood_136@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-812-459
Location
Khi Lek Mae Rim Chiang Mai
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.