รับสมัครด่วน
Mar 3, 2021

ผู้จัดการสาขากบินทร์บุรี

pin locationLocation
pin location

Kabin Buri, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด คู่แข่ง เศรษฐกิจท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค ทั้งธุรกิจประกัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินศักยภาพของตนเองในการวางแผนงานด้านการตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างธุรกิจใหม่,ตัวแทนใหม่, ลูกค้าใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรักษาฐานและขยายธุรกิจกับลูกค้าเก่า-ตัวแทนเก่า บริหารจัดการด้านวงเงินเครดิตตัวแทน และการติดตามเบี้ยประกันให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี (ทุกรูปแบบของผลิตภัณฑ์) ในระดับชำนาญ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา และตัดสินในด้าน ประเมินความเสี่ยง เพื่อการตัดสินใจรับประกันที่ถูกต้อง, กำหนดอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้ และต้องสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย - มีความรอบรู้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีทักษะ ไหวพริบ และความคล่องตัวในการเจรจา เพื่อประโยชน์ต่อการสร้าง เพื่อขยายฐานของธุรกิจในพื้นที่ความรับผิดชอบ - มีความสามารถในการแก้ปัญหาในงาน และปัญหาเฉพาะหน้า อย่างสุขุมรอบคอบ สมเหตุผล เป็นที่ยอมรับกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ - บริหารงาน สามารถวางระบบ การควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานภายในสำนักงานสาขาในด้านต่างๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - บริหารงานบุคคล สามารถควบคุม ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและสอนงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายสาขา ตามนโยบายขององค์กร
Qualifications
  1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  3. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการประกันภัย (ผลิตภัณฑ์ต่างๆ,การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง)
  4. มีความรู้ด้านงานสินไหม เคลม และ รับประกัน
  5. ทักษะการตลาด, การขาย,เจรจรต่อรอง, การแก้ปัญหา,การตัดสินใจ และการบริหารงานบุคคล
  6. ทักษะในการประเมิน มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการให้สำเร็จได้เป็นอย่างดี
  7. มีบุคลิกภาพดี และมี Service Mind
  8. รู้จักพื้นที่ของจังหวัดเป็นอย่างดี
How to apply
- ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่างพร้อมทั้งระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการปฏิบัติงาน - หรือ Walk-in สมัครงานได้ที่สาขาที่ต้องการทำงาน (เฉพาะสาขาต่างจังหวัด) กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น 9
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Tel. : 02-631-1311
Email : segroup_207@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-631-2588
Location
ปฎิบัติงาน สาขากบินทร์บุรี
Kabin Kabin Buri Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.