JobThai
Jun 27, 2022

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Business Development Executive)

pin locationLocation
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary iconSalary
salary icon20,000 - 40,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท 2.ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 3.ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย 4.วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing สำหรับโครงการเปิดใหม่ 5.ติดตาม และ วิเคราะห์ข้อมูล โครงการเปิดใหม่ เพื่อปรับกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing ให้ทันเหตุการณ์ 6.วางแผน สรุป และประเมิน สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน E-Marketing และ Marketing โครงการเปิดใหม่ 7.ติดตามแนวโน้มและทิศทาง ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ E-Marketing ช่องทางใหม่ๆ 8.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เช่น ฝ่ายการตลาด ส่วนงานวิจัยตลาด และส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน 9.สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 10.ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร 11.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน 12.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชายเท่านั้น
  2. อายุ 22-35 ปี
  3. จบวุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ในด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2 ปี ขึ้นไป
  5. สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
  6. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ E-Marketing
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - สมัครผ่านทางอีเมล - ส่งประวัติสมัครงานทางไปรษณีย์ - ทราบผลทันทีหลังการสัมภาษณ์
Contacts
คุณปอนด์
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Tel. : 092-284-2146
Email : lalinproperty14_304@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-732-3814
Location
ปฎิบัติงานจันทร์-ศุกร์ ประจำสำนักงานใหญ่
Hua Mak Bang Kapi Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company