รับสมัครด่วน
Jul 27, 2021

พนักงานขาย(Sales) ประจำโชว์รูม Ford สาขาพระราม 5 (ราชพฤกษ์) , กัลปพฤกษ์

pin locationLocation
pin location

Bang Kruai, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
ภาพรวม •นำเสนอ สาธิต ตอบคำถามลูกค้าเป้าหมายในช่องทางต่างๆรวมถึงช่วยเหลือลูกค้าในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ มีหน้าที่ในการติดต่อและจัดการเรื่องการเงินให้ลูกค้าเพื่อให้ได้กำไรขั้นต้น ยอดขาย และมาตรฐานด้านความพึงพอใจของลูกค้าตามเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการการขายตามที่ทางบริษัทกำหนดไว้ •สร้างความจงรักภักดีหรือยึดมั่นในแบรนด์ และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ น่าไว้วางใจ จริงใจ และมีทัศนคติที่ดีในขณะที่ติดต่อและให้บริการลูกค้า มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สนับสนุนตราสินค้า และใส่ใจในรายละเอียดของทุกกระบวนการขาย •ทำยอดขายสูงสุดให้กับบริษัทโดยการผสมผสานกันระหว่างกิจกรรมที่มี รวมถึงดูแลลูกค้าเดิมที่มีอยู่ •อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการขายต่อรถเก่า ผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ หน้าที่และความรับผิดชอบ •ทำรายได้และยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย หรือมากกว่าเป้าหมายที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ •เข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการขาย 10 ขั้นตอนตามมาตฐานของ Ford Thailand •ทบทวน พัฒนา และวางแผนในการหาลูกค้าเป้าหมายในแต่ละวัน •ติดตามลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด •สามารถนำเสนอสินค้าและเปรียบเทียบกับรถคู่แข่งที่ขายได้ทุกรุ่น •มีการบันทึกข้อมูลของลูกค้าเป้าหมายทุกรายที่เข้ามาที่โชว์รูมและจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยลงบันทึกอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วน •หาลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การพูดคุยตัวต่อตัว โทรศัพท์ จดหมาย หรืออีเมล์ •ดูแลและสอบถามถึงลูกค้าแนะนำในกระบวนการปิดการขายและส่งมอบรถแก่ลูกค้าทุกราย ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่โดยการรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าสอบถามและร้องขอ เพื่อให้สามารถระบุถึงความต้องการของลูกค้า แก้ปัญหาในสิ่งที่ลูกค้ากังวล และขายบริการหรือสินค้าเพิ่มเติมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม •ทำงานเป็นทีมและสามารถขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาการขายท่านอื่นหรือหัวหน้าทีมเมื่อต้องการ •ปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของแผนกขายอย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในและนอกสถานที่ •เข้ารับการอบรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการขายทุกหลักสูตร และอื่นๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร •ตรวจสอบและส่งมอบรถที่มีคุณภาพ สะอาดเรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
Qualifications
  1. ไม่จำกัดอายุ
  2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  3. มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือ หากมีประสบการณ์งานขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
  6. รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยที่ดี
How to apply
สมัครงานผ่าน JobThai ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด (Mazda) , บริษัท อาร์เอ็มเอ ซิตี้ มอเตอร์ส จำกัด (FORD) และบริษัท อาร์.เอ็ม.เอ. เทรดดิ้ง จำกัด (Mitsubishi)
Email : mazda14_164@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-713-6280
Location
Bang Khun Kong Bang Kruai Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company