Nov 24, 2021

หัวหน้าฝ่ายคลัง

pin location
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary icon
salary icon15,000 - 25,000
number of positions icon
number of positions icon1
• ใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เช่น EXCEL ฯลฯ สำหรับรวบรวบข้อมูล สถิติงานคลังสินค้า และมีความรู้เรื่อง BAR CODE • สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ (FIFO) • ควบคุม ตรวจสอบ สต็อกสินค้าและป้องกันสินค้าสูญหายได้ • สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ความคุ้มค่าในการจัดส่งสินค้าได้ • เปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการจัดส่งด้วยรถบริษัทฯ outsource หรือการจัดส่งรูปแบบอื่น และเลือกการจัดส่งที่เหมาะสมได้ • ควบคุม ดูแล กำกับการจัดส่งสินค้าสินค้าให้เป็นไปตามนโนบายและมีประสิทธิภาพและสนับสนุนฝ่ายขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด • ลดการสูญเสียการทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ป้องกันความสูญหายของสินค้า สามารถตรวจเช็ค ตรวจนับได้มีประสิทธิภาพ • บริหาร จัดการพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ ตามนโยบายและลดปัญหา turn over ของพนักงาน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ เพศ : ชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการขนส่ง บริหารคลังสินค้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป
 4. มี service mind และ Positive Thinking
 5. บุคลิกภาพ : คล่องแคล่ว , ว่องไว ,สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 6. ความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีวินัยที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
 • ส่งใบสมัครผ่าน E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • คุณพรวนพลอย บัณฑรวิพากษ์
  บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด
  99/99 หมู่ 5 ถนนพันท้ายนรสิงห์
  Phan Thai Norasing Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
  Phan Thai Norasing Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon