รับสมัครด่วน
Nov 23, 2020

Chief Financial Officer (CFO)

pin locationLocation
pin location

Khlong Toei, Bangkok

salary iconSalary
salary iconืืNegotiable
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 position
Apply
Job Descriptions
The CFO (M&A) will work closely with the CEO/President and board of directors to evaluate and analyze potential merge and acquisition projects to explore new investment opportunities and provide recommendations on potential returns and risks. This position will play an important role in the company’s economic growth for professional seeking an attractive and challenging career. 1.Evaluate and consider potential merge and acquisitions projects and demonstrate the value of a new purchase to shareholders 2.Assess and evaluate financial performance of the organization with regards to long-term operational goals, budgets and forecasts 3.Provide strategic recommendations to the CEO/president and members of the executive management team 4.Establish and develop relations with senior management, external partners and stakeholders 5.Create and establish yearly financial objectives that align with the company’s plans for growth and expansion 6.Manage the processes for financial forecasting and budgets, and oversee the preparation of all financial reporting 7.Ensure timeliness and accuracy of financial reporting data for federal funders, founders, investors and the company’s board of directors 8.Review all formal accounting and supervise the accounting department to ensure the proper functioning of all databases, systems, and financial software 9.Oversee and review all month-end closing activities including general ledger accounts, balance sheet accounts and overhead cost allocation 10.Enhance and implement financial and accounting systems, processes, tools and control systems 11.Monitor compliance by company employees with established procedures 12.Identify areas of recurrent pressure 13.Serve as a key point of contact for external auditors 14.Manage preparation and support of all external audits 15.Source of funds 16.Company tax planning
Qualifications
  1. สัญชาติไทย อายุ 35-50 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ด้านบัญชี / การเงิน
  3. มีประสบการณ์นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่ง CFO หรือผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโสใน บริษัทจดทะเบียนฯ
  5. มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) กฎหมายและกฎระเบียบ
  7. มีทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม
  8. มีความรู้ในระบบ ERP
  9. มี CPA หรือ CFA จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail
Contacts
HR Department
บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
Bangkok Office: 193/143 35th Floor (Zone D), Lake Rajada Office Complex Building, Ratchadapisek Road,
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
Email : conf14_128@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.