รับสมัครด่วน
Nov 27, 2020

เจ้าหน้าที่การเงิน

pin locationLocation
pin location

Phaya Thai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- รับผิดชอบตรวจสอบและออกเอกสารทางการเงิน - ตรวจสอบข้อมูลและออกใบเสร็จรับเงิน - สรุปยอดทางการเงิน - สามารถทำงานเป็นเวรได้
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และมีไหวพริบในการตัดสินใจ
  4. มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ใจรักงานบริการ
  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสถานการณ์ได้ดี
  6. มีความอดทน / มนุษย์สมัพันธ์ที่ดี
How to apply
สมัครด้วยตนเอง -โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตึกเหนือ ชั้น 20
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
53 ถนนเศรษฐศิริ
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-265-7777 ต่อ 32063-32067
Email : vichaiyut_17@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok
Directions
1. รถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาล สาย 44 , 67 , 166 , 522 , 536 2. BTS อารีย์ 3. MRT กำแพงเพชร , บางซื่อ
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.