JobThai
May 20, 2022

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ประจำโรงงานจังหวัดชุมพร)

pin location
pin location

Tha Sae, Chumphon

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ เช่น การสอบถาม, การสัมภาษณ์ , การสังเกตการณ์ ,การตรวจรับ ,การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล - ช่วยเสนอวิธีการแก้ไขในสิ่งที่ตรวจพบ และช่วยสรุปผลการตรวจสอบเมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบ - ประสานงานและติดต่อกับหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน - จัดทำและสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละระบบงานต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงานการตรวจสอบ/ ความเสี่ยงเพื่อนำเสนอให้กับ หัวหน้าแผนกสนับสนุนการตรวจสอบต่อไป - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อกำหนดประเด็นในการสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน รวมถึงจัดทำรายงานนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 0-3 ปี และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (หากมีประสบการณ์งานตรวจสอบภายในธุรกิจผลิต / หรือผ่านงานโรงงานมาก่อนโดยตรง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
  4. มีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  5. ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน 08:00-17:00 น.
  6. บริษัทมีที่พักให้ อยู่บริเวณภายในโรงงาน(ในราคาพิเศษพนักงาน)
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ - สมัครผ่าน Website ของบริษัทฯ - สมัครผ่าน E-mail - สมัครทางไปรษณีย์ส่งมาที่บริษัทฯ - สมัครผ่านJobThai.com (Click Apply Now) - หากมีไฟล์แนบ กรุณาส่งเป็น PDF file
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกรุงเทพฯ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 30 ถ.พระราม4
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120
: 02-679-9166-70 Ext.281-283, 077-611-000-10 Ext.131-133
Salui Tha Sae Chumphon