Jul 23, 2021

วิทยากรด้านไฟฟ้า

pin location
pin location

Lak Si, Bangkok

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon2
- ออกแบบและจัดทำคู่มือการเรียนการสอนด้านเทคนิคไฟฟ้า - จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ - ประเมินผลและรับรองผลการอบรมพนักงานให้เป็นไปตามหลักสูตรการอบรม - ติดตามผลการอบรมพนักงานช่างเทคนิค - ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้านเทคนิค - วางแผนการจัดการอบรมตามเป้าหมายขององค์กร
 1. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้าน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
 • ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครผ่านWebsite ของบริษัท
 • Line ID : CPRHUMAN , CPRHR01 , CPRHR02 , CPRHR03 , CPRHR04
 • แผนกสรรหาว่าจ้าง
  บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
  159/30 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข)
  Thalat Bang Khen Lak Si Bangkok 10210
  : 02-781-6800 กด 1 หรือ 083-097-1884 , 084-075-4742 , 090-990-4701
  Thalat Bang Khen Lak Si Bangkok
  รถเมล์ที่ผ่าน 29 , 510 , 52