Dec 1, 2021

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

pin location
pin location

Bang Khun Thian, Bangkok

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.การจัดทำเอกสารข้อมูลการรับรายการสินค้า / วัตถุดิบในระบบ (GR) 2.การจัดทำเอกสารข้อมูลการโยกย้ายจัดเก็บสินค้าในระบบ (WM) 3.การจัดทำเอกสารข้อมูลการปรับปรุงยอดสินค้าในระบบ (AT) 4.การจัดทำเอกสารข้อมูลการจองสินค้าในระบบ (AT) 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ด้านธุรการคลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word /Excel ได้
  5. เคยใช้งานระบบ ERP มาก่อน
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email: HR@pumpkin.co.th - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท (กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า)
คุณยุพรรณี ภู่ภักดี
บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thailand Distributor)
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok