รับสมัครด่วน
Dec 4, 2020

เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาเลย

pin locationLocation
pin location

Mueang Loei, Loei

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
ควบคุม ดูแลงานบริการลูกค้า และตัวแทน ดูแลทรัพย์สิน และอาคารสำนักงานสาขา รวมถึงการควบคุม ดูแลเงินสดย่อย เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายภายในสาขา หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับชำระเงิน เช่น เบี้ยประกัน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัท ให้ทันตามกำหนดเวลา • ควบคุม ดูแลการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานสาขา ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ • นำส่งเช็คผู้เอาประกัน เช่น เช็คค่าสินไหมทดแทนชีวิต เงินจ่ายตามเงื่อนไข กรมธรรมธ์ครบกำหนด เงินกู้ เงินเวรคืน • ให้บริการลูกค้า และตัวแทนในด้านข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง • ควบคุมทะเบียนการเบิกจ่าย ใบรับเงินชั่วคราวของสาขา • ออกใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกัน หนังอสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน • ออกใบเตือนการชำระเงินค่าเบี้ยประกันให้ผู้เอาประกัน
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านธุรการ บัญชี การเงินอย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และโปรแกรมสำเร็จรูป
  4. มีความละเอียดรอบคอบ
How to apply
- ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่างพร้อมทั้งระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการปฏิบัติงาน - หรือ Walk-in สมัครงานได้ที่สาขาที่ต้องการทำงาน (เฉพาะสาขาต่างจังหวัด) กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น 9
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Tel. : 02-631-1311 ต่อ 9290,9468,5247,5304,5104,5075,5074,5344
Email : segroup_214@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-631-2588
Location
Kut Pong Mueang Loei Loei
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.