Nov 26, 2020

หัวหน้าช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการ PT สาขาสมุทรสงคราม4 )

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Songkhram, Samut Songkhram

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา สรุปสาเหตุและกำหนดแนวทางการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกจากอาการเสียหายที่ได้รับแจ้ง หรือประเมินเพื่อทำนัดการนำรถบรรทุกเข้ามาตรวจวิเคราะห์ปัญหาครั้งถัดไป 2.ดำเนินการจัดสรรงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกให้กับช่างซ่อมตามความเหมาะสม 3.ควบคุมคุณภาพงานซ่อมให้แล้วเสร็จตามเวลามาตรฐาน ดำเนินการตามซ่อมบำรุงครบถ้วนตามเวิร์คออเดอร์ ด้วยมาตรฐานศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุกที่บริษัทกำหนด และ มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.ตรวจสอบ วิเคราะห์และยืนยันคุณภาพการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกก่อนดำเนินการส่งมอบรถบรรทุกที่ซ่อมแล้วเสร็จคืนให้กับลูกค้า 5.จัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือช่างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกให้ครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ดีตามอายุการใช้งานที่เหมาะสม 6.ดูแลรักษาพื้นที่ซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุก การจัดเก็บเครื่องมือช่าง อะไหล่เสียหายต่างๆ ให้เป็นระเบียบตามมาตรฐานศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุกชั้นนำ 7.ฝึกอบรม และ พัฒนาพนักงานช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุกให้มีทักษะการซ่อมที่สูงขึ้น 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 9.ปฏิบัติงานที่ ศูนย์บริการPTสาขาสมุทรสงคราม4
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
  2. วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขายานยนต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรถ 3-5 ปี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft office Word,Excel)
  5. มีใจรักงานบริการ
  6. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  7. ไม่มีประวัติคดีอาญา/แพ่ง
  8. สามารถปฏิบัตินอกเวลางานและปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume มายัง Email ด้านล่าง
Contacts
คุณสุธินี
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tel. : 081-170-6046
Email : ptgenergy_520@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ตั้งอยู่ในปั๊มพีที สาขาสมุทรสงคราม 4
Bang Kaeo Mueang Samut Songkhram Samut Songkhram
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company