Jul 30, 2021

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (R&D)

pin location
pin location

Vadhana, Bangkok

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ดูแลการวิจัย และการวิคราะห์พัฒนาผลิต ภัณฑ์ใหม่ๆ - วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่า เพื่อลดต้นทุน - หาข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ - ร่วมวางแผนและ กำหนดมาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบทุกขั้นตอนร่วมจัดทำคู่มือ มาตรฐานสินค้าของการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ -การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. อายุ 30 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. ไม่จำกัดเพศ
  3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร จัดการ สร้างทีมงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP , HACCP , BRC , ISO 9001:2008 , ISO14000:2015
  6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ โปรแกรมสำเร็จรูป
  7. มีประสบการณ์ในสายงานผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
1. โทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 2. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now ) 3. เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ (สุขุมวิท 63) หรือทุกสาขาใกล้บ้าน 4. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail **วันสัมภาษณ์งานให้เอา Port งานมาด้วย
คุณเจมส์
บริษัท คิงคอง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
เอกมัย ซ .28
: 02-117-1811 ต่อ 131 / 087-082-6165
Khlong Tan Nuea Vadhana Bangkok