Feb 23, 2021

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (คนพิการ)

pin locationLocation
pin location

Tha Mai, Chanthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา ประจำโรงงาน/สำนักงาน(ปุทมธานี)
disabled person iconJobs for people with disabilities.
Apply
Job Descriptions
1.งานธุรการประจำออฟฟิศ รับโทรศัพท์ พิมพ์งานในคอมพิวเตอร์ได้ เป็นต้น หรือ 2.งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รับโทรศัพท์ พิมพ์งานในคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ความรู้เบื้องต้น มีทักษะเฉพาะด้าน เป็นต้น หรือ 3.งานด้านบัญชีการเงิน รับโทรศัพท์ พิมพ์งานในคอมพิวเตอร์ ลงบัญชีเดบิด เครดิตได้ มีความรู้เบื้องต้น มีทักษะเฉพาะด้าน เป็นต้น
Qualifications
  1. เป็นผู้พิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภท2 หูหนวก หรือประเภท3 พิการทางการเคลื่อนไหว
  2. สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ สื่อสารได้ดี มีความชำนาญในการทำงานคอมพิวเตร์
  3. มีความสามารถเฉพาะด้าน(ธุรการ,บัญชี,IT) / มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์งานด้าน ธุรการ,บัญชี,IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์) 3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์) 4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง 5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
Contacts
คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 43/4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
Tel. : 088-227-2275
Email : sunshine_84@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0882272275
Location
43/4 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
Song Phi Nong Tha Mai Chanthaburi
Directions
สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้) สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.