รับสมัครด่วน
Feb 25, 2021

ช่างเทคนิค Technician (SM)

pin locationLocation
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon6 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ผู้ช่วยการตรวจสอบ ปรับตั้งเครื่องจักรหรือระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุดและเสียหาย หรือคาดการณ์ว่าจะเสียหาย ของระบบจัดเก็บรถอัติโนมัติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการใช้อุกรณ์ Remote Manual ได้อย่างถูกต้อง - ปฎิบัติตามขั้นตอนการปฎิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติงานตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด - ดูสถานะของระบบการใช้งานผ่านหน้าจอ Display ของระบบจัดเก็บรถอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ - รายงานสถานะการใช้งานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นรายวันหรือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
Qualifications
  1. อายุ 25 - 30 ปี
  2. วุฒิ ปวช.- ปวส.
  3. สาขา ไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างยนต์, อิเล็กทรอนิกส์
  4. มีประสบการณ์งานบริการและงานซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงาน, รูปถ่ายปัจจุบัน, ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ - สมัครงานด้วยตนเองทางบริษัทฯ หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1 - 1.5 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี ) 8. Certificate ต่างๆ ( ถ้ามี ) 9. สลิปเงินเดือนล่าสุด / หนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองเงินเดือน
Contacts
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
Email : teohong_188@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-312-0198
Location
Bang Na Tai Bang Na Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.