รับสมัครด่วน
Jul 28, 2021

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (สวนผักออร์แกนิค)

pin location
pin location

Pinthong Industrial Estate 1 Chon Buri

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตพืชผัก, ผลไม้ในฟาร์ม 2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ ในโรงแปลรูป ตั้งแต่การรับเข้า-จัดส่งสินค้า 3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบประกันคุณภาพผลผลิตภายในฟาร์มทั้งหมด 4. จัดเก็บข้อมูลด้านสถิติที่เกี่ยวข้องภายในฟาร์ม
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตร , Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ งานในสวนอย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์งานสวนออร์แกนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  4. คอมพิวเตอร์ในระดับดี
  5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
  6. หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบผลผลิตส่งโรงงาน หรือเกษตรอินทรีย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานกับบริษัทฯ กรุณาแนบเอกสารการสมัคร มีรายการดังนี้ - สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา - ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว - สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) - สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ ผู้ที่สนใจกรุณาส่ง ประวัติการทำงานของคุณ และเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ - ส่งอีเมล์ - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
คุณสนทยา ครสิงห์
บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด
789/200 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 1)
Nong Kham Si Racha Chon Buri
บริษัทฯ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ก่อนลอดใต้อุโมง (ฝั่งเจ้าพระยาสุรศักดิ์) อยูติดกับบริษัท ปิ่นทอง และตรงข้ามกับบริษัท จุฑาวรรณ