JobThai
Feb 2, 2023

พนักงานขาย รถบรรทุกวอลโว่ (ขอนแก่น)

pin location
pin location

Mueang Khon Kaen, Khon Kaen

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + รถบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
•วิเคราห์ความเป็นไปได้ของกลุ่มลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และวางแผนการเข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ •ติดตามความคืบหน้าโครงการภาครัฐ นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับเอกชนที่ได้สัมปทานการประมูล •ติดตามลูกค้า ประสานงานกับไฟแนนซ์ และหน่วยงานอื่นๆเพื่อปิดการขาย •ทำรายงานการเข้าเยี่ยมลูกค้าแต่ละราย โอกาสในการขาย เพื่อให้สามารถปิดการขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ •รักษาความสัมพันธืกับลูกค้าเดิม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของลูกค้า •ประเมิณความเป็นไปได้ เข้าพบลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  2. มีประสบการณ์ด้านการขายรถบรรทุก เครน หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. มีฐานลูกค้าหรือคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะการเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้และมีใบขับขี่
- ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่ - ส่งทาง E-mail ของบริษัท
คุณพิทักษ์
UD Trucks Corporation (ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย)
Tha Phra Mueang Khon Kaen Khon Kaen