Apr 19, 2021

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

pin locationLocation
pin location

Mueang Pathum Thani, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ด้านกลยุทธ์ 1.1 วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับการขาย 1.2 นำเสนอแนวทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ 1.3 วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขให้อัพเดทและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 2. ด้านการบริหาร และการเงิน 2.1 วางแผนงบประมาณสำหรับการทำแคมเปญทางการตลาดในแต่ละช่องทางให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 2.2 ควบคุมการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณที่เหมาะสม 3. ด้านการดำเนินงานด้านการตลาด 3.1 นำเสนอแผนการจัดรายการส่งเสริมการขายให้แก่ฝ่ายขายในแต่ละช่องทาง 3.2 ตรวจสอบผลการจัดรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เช่น ผลกำไร, รายได้,จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ 4. การบริหารงานทั่วไป 4.1 พัฒนาเครื่องมือ เทคนิค หรือวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 ประเมินประสิทธิภาพแนวทางการทำงาน หรือ วิธีการแก้ปัญหา รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสม4.3 มอบหมายและบริหารทีมงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.4 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.5 คาดการณ์ และเสนอแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระดับองค์กร 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์เกี่ยวกับ FMCG และ Modern Trade
  3. ทักษะในงาน : ทักษะด้านการการตลาด,ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล,ทักษะด้านการวางแผนและบริหารจัดการ,ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง,ทักษะด้านการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา,ทักษะด้านการเงิน การวางแผนงบประมาณ
  4. มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ
  5. มีความคิดสร้างสรรค์
  6. มีความละเอียดรอบคอบ
  7. มีความซื่อสัตย์สุจริต
  8. มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
  9. มีความคล่องแคล่วว่องไว ทันเหตุการณ์
  10. มีความสามารถในการเข้าสังคม
How to apply
ผู้สมัครสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ E-mail สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้า เวลา 10:00 น.-12:00 น. รอบบ่าย 13:00 น.-16:00 น.
Contacts
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Email : mbk-center14_597@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-853-7000
LINE ID: @mbkcareer
Location
Bang Kadi Mueang Pathum Thani Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company