May 6, 2021

PSE เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยความปลอดภัย (สาขาชุมพร) ด่วน!!!

pin locationLocation
pin location

Pathio, Chumphon

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง/ตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
Qualifications
 1. เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 2. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) และผ่านการอบรม ทดสอบตามวิธีการอธิบดีประกาศกฎกระทรวง
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 4. มีความสามารถทางด้านอารมย์สูง (EQ) สูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. มีความคล่องตัว สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่
 6. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้
 7. สามารถประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนงานการควบคุมความเสี่ยงในกิจกรรมความปลอดภัยได้
 8. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหาร ต่าง ๆ เช่น ระบบบริหารด้านคุณภาพ, ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม /ความปลอดภัย เป็นต้น
 9. หากเคยปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในโรงงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ได้ เช่นโปรแกรม Ms. Office
 11. หากเป็นผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดชุมพร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ช่องทางด่วน Link https://signin.eunite.com/eunite/redirect/RedirectServletCentral?s=V2&accid=STAI&rec=AR_AppForm& - ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานต่างๆทางอีเมล Jobs@sritranggroup.com - ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่าง *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
Contacts
คุณวิวัฒน์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 คุณสามารถ Copy URLแล้วคลิ๊กเข้าไปสมัครงานนี้ได้ ++++++++++++ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EhsYHpKcZU2onbGGEHzETSVhkb1ey65JgAApfuqWoJFUNENSRVhJWkRTSDQ3U1Q2TzlMUzNGQUVGWi4u+++
Tel. : 083-510-4091 หรือ 074-222-900 ต่อ 1319
Email : sritranggroup_698@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khao Chai Rat Pathio Chumphon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company