JobThai
May 24, 2024

เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่การขาย-เบียร์ (จ.ยโสธร)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Yasothon

salary iconเงินเดือน
salary icon13,500 ++ (ขึ้นกับประสบการณ์) + Incentive สูงสุด 10,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5
สมัครงาน
Job Descriptions
1.จัดทำแผนการเข้าเยี่ยม (Route Plan) และจัดกิจกรรมสำหรับร้านค้าปลีกและร้าน On Trade FSR เป้าหมาย ตามที่บริษัทฯกำหนดในเขตที่รับผิดชอบ 2.เข้าเยี่ยมร้านค้าเป้าหมายตามแผนการเยี่ยม เพื่อสื่อสารแนวทางการส่งเสริมการขาย ดูแลการตั้งโชว์และสต็อกสินค้า การติดสื่อต่าง ๆ ตามแนวทางที่บริษัทฯกำหนด เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ต้องตา ต้องใจ แก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้า 3.ประสานงาน ระหว่าง บริษัทฯ กับร้านค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้บรรลุผลสำเร็จ 4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าเป้าหมาย สามารถทำให้เจ้าของร้านค้ามีแรงจูงใจในการสต็อกสินค้าและช่วยเชียร์ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน 5.สังเกตุ และจดบันทึก ข้อมูลการขายต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้า และ รายงานให้บริษัทฯรับทราบทุกเดือน หรือตามที่บริษัทฯกำหนด
Qualifications
 1. ปริญญาตรีด้านการขาย/ การตลาด/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
 4. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ การประสานงาน และ การเจรจาต่อรอง
 5. มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
 6. มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน
 7. มีทักษะการขาย
 8. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
 9. มีใจรักงานบริการ และมีความอดทนสูง
 10. มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า และองค์กร
 11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานในสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 12. มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 13. มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และขับรถยนต์ได้
 14. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณออย บุษราทิพย์ ภิญโญ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
Tel. : 081-3202069
Email : thaibev_991@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 11016769
Location
Yasothon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer