JobThai
รับสมัครด่วน
Dec 1, 2022

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสำเร็จรูป (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)

pin locationLocation
pin location

Well Grow Industrial Estate Chachoengsao

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. จัดการ ดูแล และติดตามให้มีการตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 2. จัดการ ดูแล ติดตาม และผลักดัน ให้มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ 3. เฝ้าติดตาม ควบคุม และดูแลสภาวะการจัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของแต่ละประเภทสินค้า เช่นเรื่องอุณหภูมิ แสงสว่าง ความสะอาด หรือการไม่ควรอยู่ใกล้กับประกายไฟของวัตถุไวไฟ เป็นต้น 4. จัดการ ดูแล และควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำ เป็นไปตามหลัก FIFO และมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและข้อมูลก่อนส่งให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. เฝ้าติดตาม และทำรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวส่งให้กับผู้จัดการฝ่าย Logistic ตามกำหนดเพื่อให้มีการดำเนินการได้ทันท่วงที 7. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ การนึกคิด เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับห้างฯ 8. จัดการ ดูแล และติดตามเรื่องการให้บริการต่างๆ ตามหน้าที่ของแผนก ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล เอกสาร ความร่วมมือในการทำโครงการ ฯลฯ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกห้างฯ ที่ถูกต้อง รวดเร็วและน่าประทับใจ 9. ควบคุม ดูแล ให้มีการใช้งาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของแผนกให้ถูกวิธี และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา 10. จัดการและผลักดันให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายของแผนก 11.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม 5 ส. ระบบคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
Qualifications
  1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  3. มีความละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน
How to apply
1.สมัครด้วยตนเอง 2.สมัครผ่าน Job Thai กด Apply now 3.ส่ง Resume มาที่ E-Mail ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 4.Add Line(เฉพาะสมัครงานกทม.)
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
สาขาฉะเชิงเทรา : 91/7 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 สาขากรุงเทพ : 3706/1 ซอยราษฏร์อุทิศ1 ถนนประดู่
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
Tel. : สาขากรุงเทพ 080-918-3866 (คุณวาสนา), สาขาฉะเชิงเทรา 063-905-7390 (คุณสาลินี, คุณอุไรวรรณ์)
Email : hrkimpai_162@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-294-2927
LINE ID: @896gsiec
Location
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company