รับสมัครด่วน
Jun 25, 2021

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ประจำสมุทรปราการ)

pin location
pin location

Bangpoo Industrial Estate Samut Prakan

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ปฏิบัติตามนโยบาย/กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการสร้างภาพลักษณ์จากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 2. ระดมความคิดเห็น/เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์อันดีต่อผู้บังคับบัญชา 3. สร้างสรรค์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 4. รับรู้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างระมัดระวังต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 5. เข้าร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริษัทฯร่วมกับลูกค้าที่ใช้บริการ 6. เข้าร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน (CSR) 7. ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์, facebook, Line, แผ่นพับ, VDO, Presentation ,Roll up, Backdrop เป็นต้น 8. รับผิดชอบทรัพย์สินของฝ่ายฯ และ ทรัพย์สินกรมโรงงานอุตสาหกรรมของฝ่ายฯ 9. จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประชุม สำหรับต้อนรับหน่วยงานต่างๆ 10. ทำหน้าที่ Present ระบบการทำงานต่างๆ ของเตาเผา พร้อมพาคณะ/ลูกค้า เดินดูกระบวนการทำงานต่างๆ 11. สรุปผลการปฏิบัติงานทุกเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา 12. สรุปผลการดำเนินงาน (ทุก 6 เดือน) ให้กับฝ่ายสิ่งแวดล้อม (เพื่อจัดทำรายงาน EIA) 13. ปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายการจัดการด้านคุณภาพและ นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศชาย-หญิง
 2. ปริญญาตรี
 3. มีประสบการด้านงานประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 5. มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
 6. มีความรับผิดชอบสูง , ละเอียด รอบคอบ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่น
 7. สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ได้
 • ส่ง E-mail (โปรดแนบรูปถ่าย)
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • คุณน้ำ
  Better World Green Public Co., Ltd.
  488 ซ.ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) ถ.ลาดพร้าว
  Khlong Chan Bang Kapi Bangkok 10240
  : 02-012-7888 Ext 213, 092-257-0795 (ศูนย์สระบุรี)
  นิคมอุตสาหกรรมบางปู
  Bang Pu Mai Mueang Samut Prakan Samut Prakan