Oct 19, 2021

Call Center Agent/พนักงานคอลเซ็นเตอร์

pin locationLocation
pin location

Bang Bon, Bangkok

salary iconSalary
salary iconTHB 15,000 - 18,000 /เดือน
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
wfh iconWork from Home
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
ความรับผิดชอบหลัก ・รับผิดชอบในการตอบรับสายเรียกเข้า อีเมล ตั๋วโดยผ่านเว็บ และจัดลําดับความสําคัญของความต้องการด้านการสนับสนุนของลูกค้า ・รักษาและอัปเดตข้อมูลที่จําเป็นสําหรับลูกค้าเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ・ดําเนินกิจกรรมการขายเพื่อสนับสนุนทิศทางการดําเนินธุรกิจโดยการจัดหาและแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้า ・รักษาทัศนคติเชิงบวก เอาใจใส่ และเป็นมืออาชีพต่อลูกค้าตลอดเวลา โดยการประสานงานกับฟังก์ชั่นอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจและลูกค้ามืออาชีพสนับสนุนการร้องขอ และ ปัญหาของพวกเขาในเวลาที่เหมาะสมตามที่สัญญาไว้ ・กรอกเอกสารและติดตามข้อผูกพันและรายละเอียดของลูกค้าทั้งหมด ・การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและรายงานอย่างอิสระและยกระดับเป็นหัวหน้างานเมื่อจําเป็นเท่านั้น ・การวิจัยเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ・พัฒนาการบริการลูกค้าและสคริปต์การดูแลลูกค้าสําหรับบริการศูนย์บริการ ・รักษาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการจัดการคุณภาพการบันทึกการโทร ・สร้างและรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกระยะยาวกับลูกค้าของเราผ่านการสื่อสารแบบเปิดและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ・สามารถรับสายผ่านระบบ IP แบบพากย์เสียงและทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์โทรศัพท์ ・สามารถทํางานร่วมกับระบบ CRM เพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าและการโทร ・สามารถประสานงานกับลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหน้าที่ภายในของบริษัทเกี่ยวกับความต้องการของพวกเขา ・มีความยืดหยุ่นในการทํางานตามกะและวันต่างๆ ของสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท ・ตอบสนองงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน s หรือผู้จัดการ
Qualifications
  1. เพศชาย/ หญิง
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
How to apply
- Email
Contacts
คุณจริญญา มะรุลี
Zace Global Co.,Ltd.
18 ซอยเอกชัย 65 (พระราม 2)
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10150
Tel. : 099-746-8725
Email : zaceworld_01@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.